گالـــــــــری کالیفــــــرنیا <body>
Home


Friends


Archive


Categories


layout©
fixed
+ | چهارشنبه دهم مهر 1392 | 14:40 | california girl |

hi

no cat. pix are mixed

link = pass

next add :

california-gallery2.blogfa.com35
+ | سه شنبه هجدهم شهریور 1393 | 17:46 | california girl |

 

8oz7_67.jpg

sorry for delay


ادامه مطلب


+ | چهارشنبه پنجم شهریور 1393 | 14:52 | california girl |

سلام ی مدته پست نذاشتم

اقا بهنامـــــــــــ ی کمکی ازتون میخام

اگه مقدورهـ سی اِمـ بدینـ

تنکسـ+ | سه شنبه سی و یکم تیر 1393 | 14:47 | california girl |

خعلی وقتهـ میدونمـ ولی روتو کمـ نکردی

گایــــز گالریشـ کپی از عکسامهـ

ببین در حدمـ نبودی واِلا زودتر اقدامـ میکردمـ

تا حکـ نشدیـ یا بیشتر ضایعـ نشدی خودتـ جمعشـ کن

دزد اینه34
+ | پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 | 21:59 | california girl |


33
+ | یکشنبه پانزدهم تیر 1393 | 10:34 | california girl |


+ | یکشنبه پانزدهم تیر 1393 | 10:25 | california girl |
خوشحــــــآلی ینی مامانتـ تو وبتـ ســـــــ :) ــــی اِمـ بدهـ

عاشقتمـ مامانـــــــــــی :)

نجشنبه 12 تیر1393 ساعت: 13:56 توسط:mum
hey darlin it was so nice ,....u are my number 1 babe
 وب سایت   ایمیل  
fixed


32
+ | چهارشنبه یازدهم تیر 1393 | 18:55 | california girl |

 

barbara palvin request

eytb_3.gif


ادامه مطلب


31
+ | چهارشنبه یازدهم تیر 1393 | 18:18 | california girl |


+ | چهارشنبه یازدهم تیر 1393 | 17:46 | california girl |

خبــــــــر : افزایشـ تعداد عکسـ ِ هر پستـ

گالـــــــــری کالیفــــــرنیا


Hello !سلامـ
عکسـ درخواستیـ قبولـ میشهـ
تبادلـ بـآ همهـ
_ استفادهـ برایـ ِ گآلریـ هـآ ممنوعـ _

Any thing else ?!

statistics

Mr.Mustache

Mr.Mustache

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

Robot Rainbow Heart 2

mouse code:miss-neg

miss-neg icon's